25/05/2022

Danh sách dự thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 29/5/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 29/5/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 7g15
Từ 7g30-8g thi Listening, từ 8g-10g thi phần Reading & Writing, từ 10g-11g30 thi phần Speaking.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa. SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

15/04/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh, tiếng Trung ngày 20/3/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh, tiếng Trung - Level A:
Kết quả kiểm tra tiếng Anh - Level B:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Hai 18/4/2022. ​
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Hai 18/4/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 29/5/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 17/5/2022.

02/04/2022

Kết quả kiểm tra TOEIC ngày 06/3/2022 và Xếp lớp

Kết quả kiểm tra TOEIC ngày 06/3/2022 và Xếp lớp:
SV đăng ký ca học tại văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Bảy 23/4/2022.
Các lớp học T0, T1, T2 sẽ bắt đầu học từ đầu tháng 5/2022.

30/03/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Hai 04/4/2022.
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Hai 04/4/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 12/6/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 31/5/2022.

16/03/2022

Danh sách dự thi tiếng Anh AB, tiếng Trung A ngày Chủ Nhật 20/3/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi tiếng Anh, tiếng Trung ngày Chủ Nhật 20/3/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa. SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

11/03/2022

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

04/03/2022

Danh sách dự thi TOEIC ngày Chủ Nhật 06/3/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu vào TOEIC cho khóa 2020 vào ngày Chủ Nhật 06/3/2022. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940). SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

22/02/2022

Lịch kiểm tra đầu ra tiếng Anh, tiếng Trung

SV đăng ký kiểm tra đầu ra tiếng Anh, tiếng Trung tại Trung tâm Đào tạo đến hết ngày 15/03/2022. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 18/03/2022.
Ngày kiểm tra: Chủ Nhật 20/03/2022

19/02/2022

Lịch kiểm tra đầu ra Tin học Ứng dụng

SV đăng ký kiểm tra đầu ra Tin học Ứng dụng tại văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày 09/03/2022. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 11/03/2022.
Ngày kiểm tra: Chủ Nhật 13/03/2022

18/02/2022

Lịch kiểm tra đầu vào TOEIC khóa 2020

Sinh viên khóa 2020 đăng ký kiểm tra đầu vào và xếp lớp học TOEIC từ nay đến ngày 02/03/2022 tại văn phòng Trung tâm Đào tạo. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 04/03/2022.
Ngày kiểm tra: Chủ Nhật 06/03/2022

16/02/2022

Kết quả kiểm tra đầu vào TOEIC

Kết quả kiểm tra đầu vào TOEIC và xếp lớp. SV đăng ký lớp học và chọn ca tại Trung tâm Đào tạo.

20/10/2021

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh

Đã có chứng chỉ tiếng Anh đầu ra cho đợt thi ngày 24/1 và 18/4. Mời SV đến nhận tại văn phòng Trung tâm Đào tạo.