Lịch khai giảng các khóa học ngắn hạn

1. Ngành Công nghệ Điện – Điện tử

LichKhaiGiang_1

2. Ngành Công nghệ Cơ khí

KhoaCoKhi_LKG3

3. Ngành Công nghệ Động lực

4. Ngành Công nghệ May – Thời trang

LichKhaiGiang_May_ThoiTrang_01

5. Kỹ thuật Nữ công

LichKhaiGiang_KyThuatNuCong_01