Lịch thi TOEIC 300, 350, 400

Chủ Nhật 07/07/2024. Hạn chót đăng ký là thứ Hai 01/07/2024 (SV đăng ký chỉ dùng sđt Viettel, Vinaphone, Mobifone)

Lịch thi THUD, IC3

Chủ Nhật 21/07/2024. Hạn chót đăng ký là thứ Hai 15/07/2024 (SV đăng ký chỉ dùng sđt Viettel, Vinaphone, Mobifone)

02/07/2024

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 07/07/2024

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 07/07/2024. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

11/06/2024

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 26/05/2024

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 25/06/2024 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Tư 12/06/2024.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 15/06/2024.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 21/07/2024. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 15/07/2024.

21/05/2024

Danh sách dự thi Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 26/05/2024

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 26/05/2024. Lưu ý: IC3 thi 120 phút
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách dự thi thì liên hệ zalo Chat cô Tâm(0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).

20/05/2024

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 12/05/2024

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 12/05/2024 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Năm 23/05/2024.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 25/05/2024.
Có lớp luyện thi TOEIC học vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần từ 13g-16g30 (học 4 tuần). SV có nhu cầu thì đăng ký học tại phòng ghi danh.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 07/07/2024. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 01/07/2024.

07/05/2024

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 12/05/2024

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 12/05/2024. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

02/04/2024

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 24/03/2024

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 24/03/2024 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Năm 04/04/2024.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 06/04/2024.
Có lớp luyện thi TOEIC học vào thứ Tư và Bảy hàng tuần từ 18g-20g30 (học 6 tuần). Khai giảng vào thứ Tư 10/04/2024. SV có nhu cầu thì đăng ký học tại phòng ghi danh.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 12/05/2024. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 06/05/2024.

25/03/2024

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 10/03/2024

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 10/03/2024 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Tư 27/03/2024.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 30/03/2024.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 26/05/2024. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 20/05/2024.

19/03/2024

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 24/03/2024

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 24/03/2024. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

05/03/2024

Danh sách dự thi Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 10/03/2024

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 10/03/2024. Lưu ý: IC3 thi 120 phút
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách dự thi thì liên hệ zalo Chat cô Tâm(0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).

20/01/2024

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 07/01/2024

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 07/01/2024 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Hai 22/01/2024.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 27/01/2024.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 24/03/2024. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 18/03/2024.

02/01/2024

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 07/01/2024

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 07/01/2024. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

23/12/2023

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 10/12/2023

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 10/12/2023 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Ba 26/12/2023.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 30/12/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 10/03/2024. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 04/03/2024.

05/12/2023

Danh sách dự thi Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 10/12/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 10/12/2023. Lưu ý: IC3 thi 120 phút
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách dự thi thì liên hệ zalo Chat cô Tâm(0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).

29/11/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 19/11/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 19/11/2023 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Bảy 02/12/2023.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 09/12/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 07/01/2024. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Ba 02/01/2024.
Trung tâm có mở lớp ôn thi TOEIC học vào thứ Tư và Bảy từ 18g-20g30 (học trong 6 tuần). SV có nhu cầu thì đăng ký học tại văn phòng TTĐT hoặc liên hệ zalo chat cô Tâm hoặc cô Thắm.

14/11/2023

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 19/11/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 19/11/2023. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

21/10/2023

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 08/10/2023

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 08/10/2023 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Ba 24/10/2023.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 28/10/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 10/12/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 04/12/2023.

11/10/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 01/10/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 01/10/2023 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Bảy 14/10/2023.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 21/10/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 19/11/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 13/11/2023.
Trung tâm có mở lớp ôn thi TOEIC học vào thứ Tư và Bảy từ 18g-20g30 (học trong 6 tuần). SV có nhu cầu thì đăng ký học tại văn phòng TTĐT hoặc liên hệ zalo chat cô Tâm hoặc cô Thắm.

03/10/2023

Danh sách dự thi Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 08/10/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 08/10/2023. Lưu ý: IC3 thi 120 phút
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách dự thi thì liên hệ zalo Chat cô Tâm(0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).

26/09/2023

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 01/10/2023 + Đầu vào T1,T2

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 01/10/2023. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
Thi đầu vào TOEIC T1,T2: Thời gian 75 phút (chỉ phần Reading)
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

21/09/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 10/09/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 10/09/2023 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Hai 25/9/2023.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 30/9/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 01/10/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 25/9/2023.

05/09/2023

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 10/09/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 10/09/2023. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

01/08/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 23/07/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 23/07/2023 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Sáu 04/8/2023.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Bảy 05/8/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 10/09/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 04/09/2023.

18/07/2023

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 23/07/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 23/07/2023. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

13/07/2023

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 02/07/2023

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 02/07/2023 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Hai 17/7/2023.
Điểm thi sẽ được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo EDU của trường trước ngày thứ Sáu 21/7/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 08/10/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 02/10/2023.

27/06/2023

Danh sách dự thi Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 02/07/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB, IC3 ngày Chủ Nhật 02/07/2023. Lưu ý: IC3 thi 120 phút
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách dự thi thì liên hệ zalo Chat cô Tâm(0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).

15/06/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 04/06/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 04/06/2023 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Hai 19/6/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 23/07/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 17/07/2023.

30/05/2023

Danh sách dự thi TOEIC 300, 350, 400 đầu ra ngày Chủ Nhật 04/06/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC 300, 350, 400 vào ngày Chủ Nhật 04/06/2023. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

25/05/2023

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 14/05/2023

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 14/05/2023 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Hai 29/5/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 02/07/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 26/06/2023.

09/05/2023

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 14/05/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 14/05/2023. Lưu ý: IC3 thi 120 phút
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách dự thi thì liên hệ zalo Chat cô Tâm(0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).

05/05/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 23/04/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 23/04/2023 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua Brandname LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810. Hạn chót là thứ Tư 10/5/2023.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 04/06/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 29/05/2023.

18/04/2023

Danh sách dự thi TOEIC đầu ra ngày Chủ Nhật 23/04/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC vào ngày Chủ Nhật 23/04/2023. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

27/03/2023

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 12/03/20223

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 12/03/2023 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 14/05/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 08/05/2023.

16/03/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 26/02/2023

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 26/03/2023 đã được nhắn tin (sms) đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 23/04/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 17/04/2023.

07/03/2023

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 12/03/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 12/03/2023.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút. SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.

21/02/2023

Danh sách dự thi TOEIC đầu ra ngày Chủ Nhật 26/02/2023

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC vào ngày Chủ Nhật 26/02/2023. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV dự thi bắt buộc phải mang theo Căn cước công dân và Thẻ sinh viên. Nếu không có CCCD thì không được vào phòng thi.
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

31/12/2022

Kết quả kiểm tra đầu ra Tin học ngày 18/12/2022

Kết quả kiểm tra Tin học đầu ra ngày 18/12/2022 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 12/03/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 06/03/2023.

26/12/2022

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 11/12/2022

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 11/12/2022 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc chưa kiểm tra thì đăng ký kiểm tra vào ngày Chủ Nhật 26/02/2023. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 20/02/2023.

14/12/2022

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 18/12/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 18/12/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS hoặc zalo thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

06/12/2022

Danh sách dự thi TOEIC đầu ra ngày Chủ Nhật 11/12/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC vào ngày Chủ Nhật 11/12/2022. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

14/11/2022

Kết quả kiểm tra TOEIC 300, 350, 400 ngày 23/10/2022

Kết quả kiểm tra TOEIC đầu ra ngày 23/10/2022 đã được nhắn tin đến từng thí sinh qua tên LTTC.edu.vn
SV không nhận được tin nhắn hoặc có thắc mắc thì liên hệ Zalo Chat thầy Thành - 0987.245.810.
SV kiểm tra không đạt yêu cầu thì đăng ký kiểm tra lại vào ngày Chủ Nhật 11/12/2022. Hạn chót đăng ký (không gia hạn) là thứ Hai 05/12/2022.

19/10/2022

Danh sách dự thi TOEIC đầu ra ngày Chủ Nhật 23/10/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu ra TOEIC vào ngày Chủ Nhật 23/10/2022. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940).
SV phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.
SV xem kỹ hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính:

17/10/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 02/10/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 02/10/2022:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Năm 20/10/2022.
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Năm 20/10/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Sáng Chủ Nhật 18/12/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 12/12/2022.

30/09/2022

Kết quả kiểm tra TOEIC ngày 18/9/2022 và Xếp lớp​

Kết quả kiểm tra TOEIC ngày 18/9/2022 và Xếp lớp​
SV đăng ký ca học tại văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Bảy 15/10/2022.​ Các ca học: Tối 2 và 6 (T26), Tối 3 và 5 (T35), Tối 4 và 7 (T47) học từ 18g-20g30; Ca Chiều thứ Bảy và Chủ Nhật học từ 13g-16g30.

27/09/2022

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 02/10/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 02/10/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS hoặc zalo thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

13/09/2022

Danh sách dự thi TOEIC, tiếng Trung ngày Chủ Nhật 18/9/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu vào TOEIC cho khóa 2021 vào ngày Chủ Nhật 18/9/2022. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940). SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

26/08/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh ngày Chủ Nhật 14/8/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh - Level B:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Hai 29/8/2022.
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Hai 29/8/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Thi TOEIC300 (Trung cấp), TOEIC350(Cao đẳng), TOEIC400 (Cao đẳng CLC) vào Sáng Chủ Nhật 23/10/2022. Hạn chót đăng ký dự thi: thứ Hai 17/10/2022.

15/08/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 31/7/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 31/7/2022:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Năm 18/8/2022.
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Năm 18/8/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 02/10/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 26/9/2022.

09/08/2022

Danh sách dự thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 14/8/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 14/8/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 7g15
Từ 7g30-8g thi Listening, từ 8g-10g thi phần Reading & Writing, từ 10g-11g30 thi phần Speaking.
TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa. SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

26/07/2022

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 31/7/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 31/7/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS hoặc zalo thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

27/06/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 12/6/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 12/6/2022:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Năm 30/6/2022.
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Năm 30/6/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 31/7/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 25/7/2022.

20/06/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh ngày Chủ Nhật 29/5/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh - Level B:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Năm 23/6/2022.
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Năm 23/6/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại lần cuối cùng: Ngày Chủ Nhật 14/8/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày thứ Hai 08/8/2022.

08/06/2022

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 12/6/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 12/6/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS hoặc zalo thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

03/06/2022

Thông báo chuẩn đầu ra tiếng Anh cho SV Cao đẳng Chất lượng cao và Trọng điểm từ khóa 2019

Thông báo "Kế hoạch học ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho SV Cao đẳng Chất lượng cao và Trọng điểm từ khóa 2019 trở về sau
SV cần thêm thông tin thì LH ZaloChat Thầy Thành - 0987.245.810

25/05/2022

Danh sách dự thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 29/5/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 29/5/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 7g15
Từ 7g30-8g thi Listening, từ 8g-10g thi phần Reading & Writing, từ 10g-11g30 thi phần Speaking.
TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa. SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

15/04/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh, tiếng Trung ngày 20/3/2022

Kết quả kiểm tra tiếng Anh, tiếng Trung - Level A:
Kết quả kiểm tra tiếng Anh - Level B:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Hai 18/4/2022. ​
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Hai 18/4/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 29/5/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 17/5/2022.

02/04/2022

Kết quả kiểm tra TOEIC ngày 06/3/2022 và Xếp lớp

Kết quả kiểm tra TOEIC ngày 06/3/2022 và Xếp lớp:
SV đăng ký ca học tại văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Bảy 23/4/2022.
Các lớp học T0, T1, T2 sẽ bắt đầu học từ đầu tháng 5/2022.

30/03/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022

Kết quả kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022:
SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Hai 04/4/2022.
SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Hai 04/4/2022 để chỉnh sửa).
Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 12/6/2022. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 31/5/2022.

16/03/2022

Danh sách dự thi tiếng Anh AB, tiếng Trung A ngày Chủ Nhật 20/3/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi tiếng Anh, tiếng Trung ngày Chủ Nhật 20/3/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa. SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

11/03/2022

Danh sách dự thi Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 13/3/2022.
Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV và CCCD. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

04/03/2022

Danh sách dự thi TOEIC ngày Chủ Nhật 06/3/2022

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kiểm tra đầu vào TOEIC cho khóa 2020 vào ngày Chủ Nhật 06/3/2022. SV có thắc mắc liên hệ zalo cô Tâm (0972.494.616) hoặc cô Thắm(0909.677.940). SV nhớ mang theo thẻ SV, CCCD, bút chì và bút bi.

22/02/2022

Lịch kiểm tra đầu ra tiếng Anh, tiếng Trung

SV đăng ký kiểm tra đầu ra tiếng Anh, tiếng Trung tại Trung tâm Đào tạo đến hết ngày 15/03/2022. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 18/03/2022.
Ngày kiểm tra: Chủ Nhật 20/03/2022

19/02/2022

Lịch kiểm tra đầu ra Tin học Ứng dụng

SV đăng ký kiểm tra đầu ra Tin học Ứng dụng tại văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày 09/03/2022. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 11/03/2022.
Ngày kiểm tra: Chủ Nhật 13/03/2022

18/02/2022

Lịch kiểm tra đầu vào TOEIC khóa 2020

Sinh viên khóa 2020 đăng ký kiểm tra đầu vào và xếp lớp học TOEIC từ nay đến ngày 02/03/2022 tại văn phòng Trung tâm Đào tạo. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 04/03/2022.
Ngày kiểm tra: Chủ Nhật 06/03/2022

16/02/2022

Kết quả kiểm tra đầu vào TOEIC

Kết quả kiểm tra đầu vào TOEIC và xếp lớp. SV đăng ký lớp học và chọn ca tại Trung tâm Đào tạo.

20/10/2021

Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh

Đã có chứng chỉ tiếng Anh đầu ra cho đợt thi ngày 24/1 và 18/4. Mời SV đến nhận tại văn phòng Trung tâm Đào tạo.