Công ty Tin học chuyên về xử lý dữ liệu bản đồ số cần tuyển 2 vị trí.

Yêu cầu:

  • Tối thiểu Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin;
  • Có trình độ Anh Văn tối thiểu bằng B;
  • Có kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu;
  • Làm việc cẩn thận và tỉ mỉ;
  • Có tinh thần hòa nhập để có thể làm việc nhóm;
  • Có kỹ năng toán sẽ là một lợi điểm.

Sau thời gian thử việc, lương tối thiểu 5 triệu.

Hồ sơ (softcopy) gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Các bằng cấp, Bảng điểm (PDF hoặc JPG)

Hồ sơ xin vui lòng gởi đến info@daotao21.net

Đây là công ty rất tốt. Đã có nhiều ứng viên do tôi giới thiệu nay đã trở thành trụ cột của công ty này.