Thứ Hai, 26/4/2021:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 11/4/2021download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Năm 29/4/2021. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 29/4/2021 để chỉnh sửa).

Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 20/6/2021. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 16/6/2021

Thứ Sáu, 09/4/2021:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 11/4/2021download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

Thứ Ba, 26/01/2021:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 17/01/2021download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Sáu 29/01/2021. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 29/01/2021 để chỉnh sửa).

Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 11/04/2021. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 08/04/2021

Thứ Sáu, 15/01/2021:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 17/01/2021download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

Thứ Ba, 08/12/2020:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 29/11/2020download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Sáu 11/12/2020. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 11/12/2020 để chỉnh sửa).

Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 17/01/2021. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 14/01/2020

Thứ Sáu, 27/11/2020:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 29/11/2020download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987.245.810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

Thứ Sáu, 09/10/2020:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 20/9/2020download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo đến hết ngày thứ Hai 12/10/2020. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 12/10/2020 để chỉnh sửa).

Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 29/11/2020. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 25/11/2020

Thứ Sáu, 18/9/2020:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 20/9/2020download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS thông tin đầy đủ của mình đến 0987245810 (thầy Thành) bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

Thứ Tư, 09/09/2020:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 20/09/2020. Học viên các lớp Tin học Ứng dụng và các học viên đã kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu các đợt kiểm tra trước đăng ký tại Phòng Ghi Danh đến hết ngày 16/09/2020. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 18/09/2020.

Chủ Nhật, 16/8/2020:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 02/8/2020download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ 17/8 đến hết ngày thứ Năm 20/8/2020. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 20/8/2020 để chỉnh sửa).

Lịch thi lại: Ngày Chủ Nhật 20/9/2020. Sinh viên đăng ký đến hết ngày 16/9/2020

Thứ Sáu, 31/7/2020:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 02/8/2020download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS đến 0987245810 bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

Thứ Ba, 16/6/2020:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 31/5/2020download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ 16/6 đến hết ngày thứ Sáu 19/6/2020. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 19/6/2020 để chỉnh sửa).

Thứ Sáu, 29/5/2020:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 31/5/2020download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS đến 0987245810 bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

Thứ Hai, 16/12/2019:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 01/12/2019 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ 16/12 đến hết ngày thứ Tư 18/12/2019. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 18/12/2019 để chỉnh sửa).

Thứ Sáu, 29/11/2019:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 01/12/2019download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai hoặc thiếu thì gởi SMS đến 0987245810 bằng số điện thoại đã đăng ký để chỉnh sửa.

Thứ Hai, 28/10/2019:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 06/10/2019) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 06/10/2019) – download

Thứ Hai, 14/10/2019:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 29/9/2019download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ 14/10 đến hết ngày thứ Năm 17/10/2019. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 17/10/2019 để chỉnh sửa).

Thứ Sáu, 27/9/2019:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 29/9/2019download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì gởi SMS đến 0987245810 để chỉnh sửa.

Thứ Ba, 24/9/2019:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 28/7/2019) –download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 28/7/2019) –download

Thứ Bảy, 27/7/2019:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 07/7/2019download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo từ 29/7 đến hết ngày thứ Năm 01/8/2019. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 02/8/2019 để chỉnh sửa).

Thứ Sáu, 05/7/2019:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 07/7/2019download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Sáu, 07/06/2018:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 07/07/2019. Học viên các lớp Tin học Ứng dung và các học viên đã kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu các đợt kiểm tra trước đăng ký tại Phòng Ghi Danh đến hết ngày 04/07/2019. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 05/07/2019.

Thứ Bảy, 04/5/2019:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 21/4/2019download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ 06/5 đến hết ngày thứ Tư 08/5/2019. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 09/5/2019 để chỉnh sửa).

Thứ Sáu, 19/4/2019:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 21/4/2019download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Ba, 29/01/2019:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 20/01/2019download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ 29/01 đến hết ngày thứ Sáu 01/02/2019. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 01/02/2019 để chỉnh sửa).

Thứ Sáu, 18/01/2019:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 20/01/2019 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Bảy, 12/01/2019:

 • Danh sách thi tiếng Anh trình độ A ngày Chủ Nhật 13/01/2019 – download
 • Danh sách thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 13/01/2019 – Ca 1download
 • Danh sách thi tiếng Anh trình độ B ngày Chủ Nhật 13/01/2019 – Ca 2download

Thứ Bảy, 08/12/2018:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 18/11/2018 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ 10/12 đến hết ngày thứ Năm 13/12/2018. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 13/12/2018 để chỉnh sửa). SV thi lại đăng ký tại phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 10/01/2019. Ngày thi lại: Chủ Nhật 13/01/2019.

Thứ Bảy, 17/11/2018:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 18/11/2018 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Sáu, 26/10/2018:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 16/9/2018) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 16/9/2018) – download

Thứ Sáu, 12/10/2018:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 23/09/2018download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ 15/10 đến hết ngày thứ Năm 18/10/2018. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính (nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 18/10/2018 để chỉnh sửa). SV thi lại đăng ký tại phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 15/11/2018. Ngày thi lại: Chủ Nhật 18/11/2018.

Thứ Sáu, 21/09/2018:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 23/09/2018 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Hai, 27/08/2018:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 05/8/2018) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 05/8/2018) – download

Thứ Hai, 20/08/2018:

 • Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh ngày Chủ Nhật 13/5/2018 – download. Ngày bắt đầu học 10/9/2018.
 • Thông báo lịch thi tiếng Anh trình độ A,B tổ chức ngày Chủ Nhật 16/9/2018 – download

Thứ Năm, 26/07/2018:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 22/07/2018download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ 27/07 đến hết ngày thứ Năm 02/08/2018. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 02/08/2018 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 20/09/2018. Ngày thi lại: Chủ Nhật 23/09/2018.

Thứ Bảy, 21/07/2018:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 22/07/2018 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Hai, 02/07/2018:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 27/05/2018) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 27/05/2018) – download

Thứ Năm, 07/06/2018:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 20/05/2018download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ 11/06 đến hết ngày thứ Sáu 15/06/2018. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 15/06/2018 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 18/07/2018. Ngày thi lại: Chủ Nhật 22/07/2018.

Thứ Sáu, 18/05/2018:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 20/05/2018 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Giới tính. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Bảy, 12/05/2018:

 • Danh sách kiểm tra năng lực tiếng Anh ngày Chủ Nhật 13/5/2018 – Ca 1 – download
 • Danh sách bổ sung ca 1 – download
 • Danh sách kiểm tra năng lực tiếng Anh ngày Chủ Nhật 13/5/2018 – Ca 2 – download
 • Danh sách bổ sung ca 2 – download

Thứ Tư, 02/05/2018:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 20/05/2018. Học viên các lớp Tin học Ứng dung và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 21/01/2018 đăng ký tại Phòng Ghi Danh đến hết ngày 16/05/2018. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 18/05/2018.

Thứ Hai, 09/04/2018:

 • Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Hàn – download
 • Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Hoa – download
 • Lịch khai giảng lớp tiếng Nhật – download

Thứ Tư, 04/04/2018:

 • Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh và xếp lớp (thi 18/3/2018) TC – download
 • Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh và xếp lớp (thi 18/3/2018) CĐ – download

HSSV liên hệ phòng ghi danh

Thứ Hai, 19/03/2018:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 14/01/2018) – download

Thứ Bảy, 02/12/2017:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 21/01/2018download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Tư 07/02/2018. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 07/02/2018 để chỉnh sửa. SV thi lại thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin về lịch thi lại dự kiến tháng 4/2018.

Thứ Sáu, 19/01/2018:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học UDCB ngày Chủ Nhật 21/01/2018 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Tư, 27/12/2017:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 26/11/2017) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 26/11/2017) – download

Thứ Bảy, 02/12/2017:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 19/11/2017 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Tư 06/12/2017. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 06/12/2017 để chỉnh sửa. SV thi lại thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin về lịch thi lại dự kiến tháng 01/2018.

Thứ Sáu, 17/11/2017:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 19/11/2017 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Năm, 02/11/2017:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 19/11/2017. Học viên các lớp Tin học Ứng dung và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 30/7/2017 đăng ký tại Phòng Ghi Danh đến hết ngày 16/11/2017. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 17/11/2017.

Thứ Sáu, 04/08/2017:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 30/7/2017 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Tư 09/8/2017. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 09/8/2017 để chỉnh sửa. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin về lịch thi lại dự kiến tháng 10/2017.

Thứ Sáu, 28/07/2017:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 30/07/2017 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Năm, 20/07/2017:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 30/7/2017. Học viên các lớp Tin học A và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 14/5/2017 đăng ký tại Phòng Ghi Danh đến hết ngày 27/7/2017. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 28/7/2017. Lưu ý: HV thi ngày 14/5/2017 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 30/7/2017.

Thứ Hai, 29/5/2017:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 14/5/2017 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Năm 01/6/2017. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 01/6/2017 để chỉnh sửa. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin về lịch thi.

Thứ Sáu, 12/05/2017:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 14/05/2017 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Tư, 10/05/2017:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 26/03/2017) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 26/03/2017) – download

Thứ Tư, 03/05/2017:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 14/5/2017. Học viên các lớp Tin học A và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 05/3/2017 đăng ký tại Phòng Ghi Danh đến hết ngày 10/5/2017. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 12/5/2017. Lưu ý: HV thi ngày 05/3/2017 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 14/5/2017.

Thứ Hai, 27/03/2017:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt đợt thi ngày Chủ Nhật 05/3/2017. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh / Văn phòng Trung tâm Đào tạo để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Sáu, 10/3/2017:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 05/3/2017 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Ba 14/3/2017. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 14/3/2017 để chỉnh sửa. Lịch thi lại dự kiến sẽ tổ chức vào ngày Chủ Nhật 07/5/2017. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Sáu, 03/03/2017:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 05/03/2017 – download Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Ba, 28/02/2017:

Thông báo chiêu sinh cho Dự án đào tạo “Thợ điện Xanh” do tập đoàn Schneider Electric tài trợ:

Thứ Hai, 27/02/2017:

Lớp Điện dân dụng Khóa 8 của Hiệp hội Năng lượng Không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) khai giảng vào lúc 17h30 ngày thứ Tư 08/03/2017. Trung tâm Đào tạo yêu cầu tất cả học viên trúng tuyển có mặt tại phòng Lab Điện dân dụng (khoa Điện – Điện tử) vào ngày giờ nêu trên. Danh sách trúng tuyển – download

 • Số giờ học: 136 giờ (3 tháng).
 • Buổi học: thứ Ba, Tư, Năm hàng tuần từ 17h30 đến 20h45.

Thứ Năm, 23/02/2017:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 15/01/2017) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 15/01/2017) – download

Thứ Ba, 14/02/2017:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 05/03/2017. Học viên các lớp Tin học A và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 11/12/2016 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 14/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 03/03/2017. Lưu ý: HV thi ngày 11/12/2016 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 05/03/2017.

Thứ Hai, 13/02/2017:

Trung tâm Đào tạo thông báo các ứng viên đã nộp hồ sơ tham dự lớp Điện dân dụng ESF khóa 8 có mặt tại văn phòng Trung tâm vào lúc 8h ngày thứ Tư 15/02/2017 để tham dự phỏng vấn với giảng viên Pháp.

Thứ Năm, 02/02/2017:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt đợt thi ngày Chủ Nhật 11/12/2016. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh / Văn phòng Trung tâm Đào tạo để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Sáu, 30/12/2016:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 18/12/2016) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 18/12/2016) – download

Sinh viên học Anh văn B1 buổi thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ được nghỉ 2 ngày 31/12/2016 và 01/01/2017. Học trở lại vào ngày 07/01/2017 từ 13h30 đến 16h. Ngày thi chứng chỉ B: 15/01/2017.

Thứ Hai, 26/12/2016:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt đợt thi ngày Chủ Nhật 23/10/2016. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Hai, 19/12/2016:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 11/12/2016 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Năm 22/12/2016. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 22/12/2016 để chỉnh sửa. Lịch thi lại sẽ tổ chức sau tết Nguyên Đán. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Sáu, 09/12/2016:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 11/12/2016 – download Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Năm, 01/12/2016:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 11/12/2016. Học viên các lớp Tin học A và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 23/10/2016 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 07/12/2016. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 09/12/2016. Lưu ý: HV thi ngày 23/10/2016 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 11/12/2016.

Thứ Sáu, 28/10/2016:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 23/10/2016 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Hai 31/10/2016. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 31/10/2016 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 01/12/2016 đến 07/12/2016. Dự kiến ngày thi lại là ngày Chủ Nhật 11/12/2016. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Sáu, 21/10/2016:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 23/10/2016 – download Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Ba, 11/10/2016:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 23/10/2016. Học viên các lớp Tin học A và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 24/7/2016 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 11/10/2016 đến hết ngày 19/10/2016. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 21/10/2016. Lưu ý: HV thi ngày 24/7/2016 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 23/10/2016.

Thứ Hai, 10/10/2016:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt đợt thi ngày Chủ Nhật 24/7/2016. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Ba, 06/09/2016:

Lớp Điện dân dụng Khóa 7 của Hiệp hội Năng lượng Không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) khai giảng vào lúc 17h30 ngày thứ Tư 14/09/2016. Trung tâm Đào tạo yêu cầu tất cả học viên trúng tuyển có mặt tại văn phòng Trung tâm vào ngày giờ trên.

 • Số giờ học: 136 giờ (3 tháng).
 • Buổi học: thứ Ba, Tư, Năm hàng tuần từ 17h30 đến 20h45.

Thứ Hai, 22/08/2016:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt đợt thi ngày Chủ Nhật 19/6/2016. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Hai, 15/08/2016:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 17/07/2016) – download

Thứ Sáu, 29/07/2016:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 24/7/2016 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Hai 01/8/2016. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày thứ Hai 01/8/2016 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại Phòng Ghi Danh. Dự kiến ngày thi lại là ngày Chủ Nhật 25/9/2016. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Sáu, 22/07/2016:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 24/07/2016download Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Hai, 11/07/2016:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 24/07/2016. Học viên các lớp Tin học A và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 19/06/2016 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 11/07/2016 đến hết ngày 19/07/2016. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 22/07/2016. Lưu ý: HV thi ngày 19/06/2016 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 24/07/2016.

Thứ Bảy, 25/06/2016:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra năng lực Tiếng Anh ngày Chủ Nhật 26/06/2016:

Thứ Năm, 23/06/2016:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 19/6/2016 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày thứ Hai 27/6/2016. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 27/6/2016 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 11/7/2016 đến 19/7/2016. Dự kiến ngày thi lại là ngày Chủ Nhật 24/7/2016. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Sáu, 17/06/2016:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 19/06/2016download Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. TS phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. TS phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Hai, 30/05/2016:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt đợt thi ngày Chủ Nhật 24/4/2016. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Bảy, 28/05/2016:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 19/06/2016. Học viên các lớp Tin học A và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 24/04/2016 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 06/06/2016 đến hết ngày 14/06/2016. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 17/06/2016. Lưu ý: HV thi ngày 24/04/2016 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 19/06/2016.

Thứ Sáu, 27/05/2016:

 • Thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Đại học quốc gia Kunsan (Hàn Quốc) – download
 • Giới thiệu Chương trình trao đổi sinh viên – download

Thứ Năm, 19/05/2016:

Thông báo cho SV Cao đẳng 2014:

 • Khai giảng khóa 11 lớp tiếng Anh A2b vào ngày 21/5/2016 cho Cao đẳng 2014 – download
 • Danh sách lớp – download

Thứ Hai, 09/05/2016:

Thông báo cho SV Cao đẳng 2014:

 • Khai giảng khóa 11 lớp tiếng Anh A2b vào ngày 09/5/2016 cho Cao đẳng 2014 – download.
 • Danh sách lớp 1 – download
 • Danh sách lớp 2 – download

Thứ Tư, 04/05/2016:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 24/04/2016 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 09/05/2016. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 09/05/2016 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 06/06/2016 đến 14/06/2016. Dự kiến ngày thi lại là ngày Chủ Nhật 19/06/2016. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Hai, 25/04/2016:

 • Sau 5 khóa đào tạo thành công, nay Trung tâm Đào tạo chiêu sinh 6 khóa đào tạo “Điện dân dụng miễn phí” vào đầu các tháng 5/2016, 9/2016, 3/2017, 7/2017, 10/2017 và tháng 3/2018 theo chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng với Hiệp hội năng lượng không biên giới Pháp (ESF) dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, có độ tuổi từ 16 đến 35, có trình độ tương đương THCS. Thời gian đào tạo: 3 tháng/khóa học 136 giờ. Giờ học: 17h45 đến 20h45 thứ Ba, Tư, Năm hàng tuần. Chỉ tiêu mỗi khóa học tối đa 18 học viên (ưu tiên cho HV đăng ký trước).
 • Hồ sơ gồm: Bản đăng ký (theo mẫu đính kèm) – download Bản sao CMND (có công chứng) 2 tấm hình 3×4 Hạn nộp hồ sơ: 28/5/2016. Ngày khai giảng khóa 6: thứ Ba 31/5/2016.
 • Sau khóa học, mỗi học viên sẽ được tặng 1 bộ dụng cụ hành nghề được tài trợ bởi Schneider Electric.

Thứ Sáu, 22/04/2016:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 24/04/2016 – download Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. SV phải mang theo thẻ SV hoặc CMND. SV phải kiểm tra kỹ các thông tin: Mã số sinh viên, Họ, Tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai thì phải xin chỉnh sửa tại phòng thi.

Thứ Tư, 06/04/2016:

Thông báo cho SV Cao đẳng 2014:

 • Khai giảng lớp tiếng Anh tăng cường cho SV lớp A2a vào ngày 09/4/2016 và 11/4/2016.
 • Hạn đóng học phí: 09/4/2016
 • Trung tâm chỉ đảm bảo tiến độ cho SV có tên trong danh sách.
 • Ngày thi CCB: 17/7/2016.

Thứ Bảy, 12/03/2016:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt ngày Chủ Nhật 17/01/2016. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Ba, 26/01/2016:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 27/12/2015) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 27/12/2015) – download

Thứ Năm, 21/01/2016:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 17/01/2016download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 25/01/2016. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 25/01/2016 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 14/04/2016 đến 22/04/2016. Dự kiến ngày thi lại là ngày Chủ Nhật 24/04/2016. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Sáu, 15/01/2016:

 • Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 17/01/2016 – download. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. SV phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Hai, 04/01/2016:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 17/01/2016. Học viên các lớp THA0, THA2 và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 22/11/2015 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 04/01/2016 đến hết ngày 12/01/2016. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 15/01/2016. Lưu ý: HV thi ngày 22/11/2015 có điểm A1 hoặc A2 >=5 thì được bảo lưu điểm này cho đợt thi ngày 17/01/2016.

Thứ Bảy, 26/12/2015:

Danh sách học viên thi chứng chỉ tiếng Anh chiều ngày Chủ Nhật 27/12/2015:

Thứ Ba, 22/12/2015:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt ngày Chủ Nhật 22/11/2015. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Tư, 25/11/2015:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 22/11/2015 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 01/12/2015. SV thi đạt yêu cầu phải kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với văn phòng Trung tâm Đào tạo từ nay đến hết ngày 01/12/2015 để chỉnh sửa. SV thi lại đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 04/01/2016 đến 12/01/2016. Dự kiến ngày thi lại là ngày Chủ Nhật 17/01/2016. SV thường xuyên xem thông báo tại đây để nắm thông tin.

Thứ Bảy, 21/11/2015:

 • Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 22/11/2015 – download). Thí sinh phải có mặt tại phòng thi lúc 7h45.

Thứ Năm, 05/11/2015:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 22/11/2015. Học viên các lớp THA0, THA2 và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 09/8/2015 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 05/11/2015 đến hết ngày 17/11/2015. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Bảy 21/11/2015.

Thứ Năm, 10/9/2015:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt ngày Chủ Nhật 09/8/2015. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Bảy, 29/8/2015:

 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 16/8/2015) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 16/8/2015) – download

Thứ Bảy, 22/8/2015:

Danh sách SV được cấp chứng chỉ Quốc gia Tin học đợt thi ngày 09/8/2015 – download. SV kiểm tra kỹ Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh trong danh sách. Nếu thông tin không chính xác thì liên hệ với phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 31/8/2015. ĐT: (08) 3811.4800 hoặc Email: info@daotao21.net.

Thứ Hai, 17/8/2015:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi đạt ngày 21/6/2015. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay). HV nhận chứng chỉ phải mang theo thẻ SV hoặc CMND.

Thứ Tư, 12/8/2015:

Danh sách SV kiểm tra Tin học ngày 05/4/2015 cần bổ sung thông tin để làm chứng chỉ – download. Các em liên hệ gấp bộ phận ghi danh từ nay đến hết ngày 17/8/2015.

Thứ Ba, 11/8/2015:

Kết quả kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 09/8/2015 – download. SV có nhu cầu chấm phúc khảo liên hệ phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 15/8/2015. SV kiểm tra kỹ thông tin: Mã số SV, Họ tên, Ngày sinh, Nơi sinh. Nếu sai phải liên hệ với phòng ghi danh từ nay đến hết ngày 15/8/2015 để chỉnh sửa.

Thứ Bảy, 08/8/2015:

 • Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 09/8/2015 – download. (cập nhật lúc 18h ngày 08/8/2015)
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ A (thi ngày 27/06/2015) – download
 • Danh sách học viên được cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A (thi ngày 27/06/2015) – download
 • Kết quả kiểm tra tiếng Anh trình độ B (thi ngày 27/06/2015) – download
 • Danh sách học viên được cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ B (thi ngày 27/06/2015) – download

Thứ Sáu, 07/8/2015:

Danh sách phân phòng thi, giờ thi kỳ kiểm tra Tin học ngày Chủ Nhật 09/8/2015 – download. SV có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. SV phải mang theo thẻ sinh viên và CMND.

Thứ Tư, 29/7/2015:

Kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh cho Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp chuyên nghiệp khóa 14 sẽ được thông báo tại đây vào ngày 28/8/2015.

Thứ Ba, 28/7/2015:

 • Danh sách học viên được cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A (thi ngày 14/06/2015) – download
 • Danh sách học viên được cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ B (thi ngày 14/06/2015) – download
 • Danh sách học viên được cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ A (thi ngày 17/05/2015) – download
 • Danh sách học viên được cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Anh trình độ B (thi ngày 17/05/2015) – download

Thứ Hai, 27/7/2015:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học quốc gia được tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 09/8/2015. Học viên các lớp THA0, THA2 và các học viên kiểm tra không đạt yêu cầu đợt kiểm tra ngày 21/6/2015 đăng ký tại Phòng Ghi Danh từ ngày 28/7/2015 đến hết ngày 05/8/2015. Danh sách dự thi, giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo trên website này vào ngày thứ Sáu 07/8/2015.

Thứ Bảy, 11/7/2015:

Đã có chứng chỉ Tin học Quốc gia cho học viên thi ngày 05/4/2015. Mời các bạn đến Phòng Ghi Danh để nhận (không được nhận thay).

Thứ Sáu, 03/7/2015:

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề Điện dân dụng miễn phí khóa 5 (khai giảng 25/9/2015) theo chương trình liên kết giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng và Hiệp hội Năng lượng không biên giới (Pháp). Xem chi tiết Download mẫu đăng ký (docx) – download

Thứ Hai, 29/6/2015:

Kết quả kiểm tra Tin học Trình độ A ngày Chủ Nhật 21/6/2015 cho CD12 và TC13 – download

Thứ Sáu, 05/6/2015:

Lịch kiểm tra và cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A tổ chức vào lúc 8h ngày Chủ Nhật 21/6/2015. Học viên các lớp THA0, THA2 đăng ký và đóng lệ phí tại phòng ghi danh Trung tâm Đào tạo từ 05/6/2015 đến 15/6/2015. Ngày 17/6/2015 sẽ có thông báo danh sách dự thi, phòng thi, giờ thi, … Lệ phí kiểm tra và cấp chứng chỉ Tin học trình độ A là 125.000 đ.

Thứ Tư, 20/5/2015:

Danh sách phân lớp học học phần THA1 (Windows, Word2010) cho sinh viên CD12 và TC13 đăng ký THA0 như sau: 1. Lớp A1 học tối thứ Ba và thứ Năm từ 18h-21h tại phòng máy 8. Ngày bắt đầu học: thứ Năm 21/5/2015. GV: T.Danh 2. Lớp A1 học sáng thứ Bảy và sáng Chủ Nhật từ 8h-11h tại phòng máy 6. Ngày bắt đầu: Chủ Nhật 31/5/2015. GV: T.Khoa Danh sách lớp – download

Thứ Hai, 18/5/2015:

Đã có chứng chỉ Quốc gia Tin học trình độ A cho học viên thi đạt ngày 05/4/2015. Học viên liên hệ phòng ghi danh Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng từ nay đến hết ngày thứ Bảy 23/5/2015.

Thứ Hai, 13/4/2015:

Thông báo tuyển sinh đào tạo nghề Điện dân dụng miễn phí khóa 4 (khai giảng 15/6/2015) theo chương trình liên kết giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng và Hiệp hội Năng lượng không biên giới (Pháp). Xem chi tiết Download mẫu đăng ký (docx) – download

Thứ Năm, 09/4/2015:

Kết quả kiểm tra Tin học Trình độ A ngày 05/4/2015 cho CD12 và TC13 – download

Thứ Năm, 02/4/2015:

Danh sách phân phòng thi Tin học A cho Cao đẳng 12 và Trung cấp 13 ngày Chủ Nhật 05/4/2015

 1. Ca 1 từ 8h đến 9h30 – download (HSSV có mặt tại phòng thi lúc 7h45)
 2. Ca 2 từ 10h đến 11h30 – download (HSSV có mặt tại phòng thi lúc 9h45)

HSSV phải mang theo thẻ sinh viên. Nếu hình trên thẻ mờ hay rách thì phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (CMND, bằng lái xe, …)

Thứ Sáu, 27/3/2015:

Kết quả thi kiểm tra năng lực tiếng Anh ngày Chủ Nhật 15/3/2015

 1. Cao đẳng khoá 12 – download
 2. Trung cấp khoá 13 – download

HSSV đăng ký các lớp đã được xếp theo năng lực từ nay đến hết ngày 31/3/2015 tại Phòng ghi danh Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo ngắn hạn (ngay cổng chính của trường) từ 7h đến 19h30 các ngày trong tuần (trừ Chủ Nhật).