Lịch khai giảng các khóa học ngắn hạn

2. Ngành Công nghệ Điện – Điện tử

LichKhaiGiang_1

3. Ngành Công nghệ Cơ khí

KhoaCoKhi_LKG3

4. Ngành Công nghệ Động lực

LichKhaiGiang_DongLuc_01

5. Ngành Công nghệ May – Thời trang

LichKhaiGiang_May_ThoiTrang_01

6. Kỹ thuật Nữ công

LichKhaiGiang_KyThuatNuCong_01