Tuyển dụng Lập trình viên

Công ty Tin học chuyên về xử lý dữ liệu bản đồ số cần tuyển 2 vị trí. Yêu cầu: Tối thiểu Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin; Có trình độ Anh Văn tối thiểu bằng B; Có kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu; Làm việc cẩn thận và tỉ mỉ;…

Details